Přítomni: Ing. Miloslav Brtník, Hana Březinová, Zdeněk Koukola, Ing. Bohuslav Voda, Jaroslav Jeřábek

Omluveni: Iveta Urbanová, Mgr. Kateřina Hodinková Fuková, Věra Hromádková, Mgr. Jaroslav Dřevo, Ing. Bohumil Hrubeš

Zapsal: Jaroslav Jeřábek

Ověřil: Ing. Miloslav Brtník

Program jednání:

 1. Kontrola zápisu
 2. Účetní závěrka + vyúčtování dotace
 3. Rozpočet HORFOS na rok 2023
 4. Dotace
 5. Zaplétání máje
 6. Zpěváček 2023
 7. Koncert vítězů Zpěváčků
 8. Přehlídka DFS 2023
 9. Školení v souborech
 10. Různé

1) Provedeno

2) Účetní závěrka je k dnešnímu dni zpracována, ve čtvrtek bude podepisována.

3) Viz příloha č. 1

4) Předpokládané aktivity a náklady na jednotlivé akce realizované z poskytnuté dotace v roce 2023 – viz příloha č. 2.

Pro rok 2023 je třeba požádat Radu KV, přebežně je přislíbeno 200.000,- Kč. Bylo provedeno podání žádostí o dotace na částku 20.000,- Kč pro Zpěváčka 2023 na Odbor ŠKOL KV a na Přehlídku DFS o částku 40.000,- Kč na Odbor kultury KV.

5) Instituci Brána Jihlavy je třeba vystavit fakturu ve výši 80.000,- Kč.

Částka bude použita na krytí nákladů souborů spojených s dopravou na „Máje“. Pódium a stravování účastníků hradí Brána Jihlavy.

6) Zpěváček se koná dne 25.3.2023 v Pacově na Radnici a v Komunitním centru. Obě místa jsou domluvena.

 • stravování zajistí Ing. Voda a Mgr. Hodinková Fuková
 • přihlášky a zpracování listin pro porotu a moderátory – Ing. Brtník
 • tisk diplomů a účastnických listin provede ředitel DDM Jihlava V. Prokop, podklady dodá Ing. Brtník
 • distribuci soutěže provede Zd. Koukola (podpisy na diplomy, účastnické listy, jména vítězů apod.)
 • soutěžící a doprovod ze Žďáru a z Jihlavy pojedou do Pacova autobusem společně
 • hudební doprovody si soubory zajišťují samy, lze požádat o zapůjčení kláves
 • moderování – L. Boudná a L. Prägerová (asistence), moderování hlavní kategorie Mgr. Hodinková Fuková, asistence ?
 • zajištění odměn – Ing. Voda
 • příprava tašek, diplomů apod. – Zd. Koukola
 • výzdoba sálů – Mgr. Dřevo, Zd. Koukola
 • porotu zajistí Ing. Brtník
 • je třeba zajistit video a fotodokumentaci na dvou místech. Jedno místo J. Souček, druhé místo je třeba dořešit
 • prezence – I. Urbanová, H. Březinová, Zd. Koukola
 • vybavení šaten prověří Ing. Voda
 • hostesky, hlídání vstupů do sálů apod. zajistí Ing. Brtník
 • zapůjčení baneru Kraje Vysočina domluví Ing. Brtník, vyzvedne Ing. Voda
 • návrh a tisk plakátu – zajistí Mgr. Dřevo

7) Koncert vítězů Zpěváčků se koná dne 22.4.2023 v Kamenném sále Zámku Třebíč.

 • ozvučení sálu zatím není k dnešnímu dni zajištěno
 • bude otevřen bufet
 • plakáty – návrh a tisk Mgr. Dřevo
 • výlep plakátů – Kultura Třebíč

8) Přehlídka DFS se koná dne 15.4.2023 v DIOD Jihlava.

 • prostory jsou zajištěny
 • občerstvení účastníků – předpoklad cca 300 a více dětí, kavárna v DIODU má kapacitu 30 míst, je třeba zvážit zda zajistit pizzu nebo něco jiného
 • Ing. Voda zjistí možnosti občerstvení, zda v kavárně DIODu na etapy

9) Školení v souborech v roce 2023:

 • Kalamajka – již se uskutečnilo
 • Čebín – 11.2.2023
 • Blansko – ?

10) Různé:

 • Ing. Voda zakoupil ceny na Zpěváčka za cca 5.000,- Kč a poskytl sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč
 • do konce února je třeba poslat členské příspěvky souborů HORFOSu na rok 2023
 • za 415,- Kč byl prodán Zpěvník Míly Brtníka
 • hospodářskou agendu po V. Hromádkové převzala H. Březinová
 • cestovní náhrady v roce 2023 budou vypláceny dle nové vyhlášky

Zápis ze schůze včetně příloh