• Přítomni: Březinová, Urbanová, Brtník, Voda, Koukola,  Hromádková,  Jeřábek, Jeřábková, Dřevo,
 • Omluveni:  Hrubeš,  Hodinková-připojena online…
 • Zapsala: Urbanová

Program: 

 1. Kontrola zápisu
 2. Rozpočet dotace 2022
 3. Rozpočet dotace 2023 (podmínky na podzim, přihláška v lednu 2023)
 4. Zpěváček 2023
 5. Koncert zpěváčků – 22. nebo 29. 4. 2023
 6. Zaplétání máje 6.5.2023 – možnost i 29.4.2023 – jednat s Bránou Jihlavy
 7. Pouť na Zelenou horu 28.9.2022
 8. Folklorní dílna + přehlídka choreografií 15.-16. října 2022
 9. Školení Rytířsko –     22.-23.10.  2022
 10. Svolání valné hromady HORFOSu
 11. DFS 2023 – 15.4.2022
 12. Školení v souborech
 13. Různé
 1. 1.Kontrola zápisu – proběhla
 1. 2.Rozpočet dotace 2022
  • Odsouhlasena dotace na další rok
  • Kurz instruktorů
  • Příslib k dotaci od KU Kraje Vysočina 
  • Schváleno podzimní školení Rytířsko – spoluúčast účastníků je nutná 600,- Kč a nečlenské soubory si zaplatí celý účastnický poplatek 1500,- Kč , členem HORFOSu je ten kdo zaplatil v termínu členské příspěvky.
  • Příspěvek  na vydávání skript.
  • Na činnost spolku (nájem, účetnictví, internet).
 1. 3.Rozpočet dotace 2023 (podmínky na podzim, přihláška v lednu 2023)
  • Zpěváček – 60 000,- Kč
  • Podzimní taneční školení – 85 000,- Kč
  • Školení v souborech 10 000,-
  • Vydávání materiálu – 00
  • Činnost HORFOSu – 45 000
  • Příjmy – členské příspěvky
  • Sponzorské dary
  • Dotace z Ministerstva kultury – přehlídka DFS
 1. 4.Zpěváček 25.3.2023 Pacov
  • Návrh organizace – domluva o organizaci Kateřina Fuková
  • Konkrétní věci se domluví dodatečně
 1. 5.Koncert zpěváčků – 22. nebo 29. 4. 2023
  • Jestli bude koncert zpěváčků záleží na jednání v Třebíči ohledně propozic a podle schválené dotace.
 1. 6.Zaplétání máje 6.5.2023 v Jihlavě
  • Náplň programu bude projednána během dalšího výboru a podle účasti souborů
  • zatím stále v plánu 
 1. 7.Pouť na Zelenou horu 28.9.2022
  • Zelená hora – zajišťuje Růžička ve spolupráci s HORFOSem  Vystoupení souborů viz plakát. Za Žďárské  soubory Studánka, Kamínek Zdeněk Koukola. Zdenek projedná možnost vystoupení souborů v Předtančení před zahájením poutě.
  • Vystoupení ostatních souborů – Pramínek a Šípek Jihlava, Vysočan Hlinsko, Drahan Blansko, Za Žďárské  soubory Studánka, Kamínek    vystoupení souborů dle možnosti jednotlivých souborů
  • Plakát – viz stránky HORFOSu 
  • Podrobnější rozpis programu – Koukola – odsouhlasí s p. Brtníkem
  • Kontaktní a fakturační adresa předána p. Hromádkové (soubory nemůžou účtovat cestovné, ale honorář za vystoupení horáckých souborů).
 1. 8.Folklorní dílna + přehlídka choreografií 15.-16. října 2022
  • Pokud bude zájem je možnost se přihlásit – dát vědět panu Brtníkovi
  • Vybrán soubor Pramínek jinak je to v celé režii Artamy.
 1. 9.Školení Rytířsko –     22.-23.10.  2022
  •     Termín školení je zablokován – Tišnovsko II. díl
  •    Jídelníček bude tak 14 dní dopředu…..
 1. 10. 22. 10. 2022 bude svolána valná hromada HORFOSu
 1. 11.DFS 2023 Jihlava – 15.4.2022
  • Podle termínu a ceny bude zamluven sál v DIODU nebo v DK Jihlava.
  • Termíny budou zaslány soborům – místo bude doplněno dodatečně
  • Žádost o dotaci bude zaslána na MK a na Kraj Vysočiny, ale až vyjdou dotační tituly.
  • Zkusit vyčlenit DFS jako samostatnou akci , vyčlenit z celkové dotace, jako postupovou přehlídku. Diod nás bude stát 500,- Kč á hod. Ing. Voda ještě zjistí náklady na pronájem kavárny.
 1. 12.Školení v souborech
  • Drahan – 8.10.2022
  • Stražišťánek – 17.11.2022 (2dětské skupina + dospěláci)
 1. 13.Různé
  • Obnovení tradice folklorních plesů 
  • Pramínek vánoční vystoupení 2.12.2022 DK Jihlava
  • Vystoupení Žďárských souborů – 31.3.2023 pro veřejnost
  • Natáčení tanců z Telečska proběhlo
  • Dotisk skrip – zajistí Brtník a voda
  • Zaplétání máje 2023 – Pramínek, Studánka, Kamínek, Drahan, Borověnka, Bajdyš, Kalamajka, Folklorika, zájem by měl i soubor Holubička z Daruvaru 
  • Horácká muzika 11.9.2022 v kostele a 11.11.2022 výročí 30 let